Terug naar overzicht

Wat betekent de verhoging
van het minimumjeugdloon?

Onze backoffice specialist Bastien van Riel vertelt in deze blog meer over het wettelijk minimumloon, afgekort het WML. Het WML beschermt medewerkers tegen onderbetaling. Door wijzigingen in het WML gaan medewerkers per 1 juli 2019 vanaf 21 jaar het volledige wettelijke minimumloon verdienen. Hiernaast gaat het loon voor 18- tot en met 20-jarigen omhoog. Hoe zien de wijzigingen er uit? En wat betekent dit voor onze backoffice afdeling?

Wat zijn de wijzingen?

“Iedere medewerker heeft in Nederland recht op een minimuminkomen. Dit is wettelijk vastgesteld. Een medewerker mag niet minder dan het laagste bruto bedrag verdienen. Hoe hoog het minimumloon is, hangt af van de leeftijd van de medewerker. Hoe ouder je bent, hoe hoger het minimumloon is. De minimumlonen worden tweemaal per jaar aangepast aan de gemiddelde ontwikkelingen van de cao-lonen. De cao-lonen staan vaak weer in verhouding met de inflatie”, vertelt Bastien. Om beter aan te sluiten bij de arbeidsmarkt en maatschappelijke ontwikkelingen, is in 2017 besloten om de minimumloonleeftijd in twee stappen te verlagen. Het loon van medewerkers tussen de 18 en 21 jaar wordt verhoogd. Een belangrijke reden om het minimumloon te laten gelden voor medewerkers van 21 jaar en ouder is onder andere dat steeds meer jongeren van 21 jaar op zichzelf wonen. Met meer inkomen kunnen zij makkelijker hun lasten dragen. Bastien: “Sinds 1 juli 2017 hebben medewerkers al vanaf 22 jaar recht op het gehele wettelijke minimumloon. Per 1 juli 2019 is dit vanaf 21 jaar. Deze wijzigingen zorgen voor grote salarisstijgingen. Het wettelijke minimumloon voor medewerkers van 18, 19 en 20 jaar gaat daarbij ook verder omhoog.”

Hoe zien de wijzigingen er uit?

Hieronder zijn stapsgewijs de veranderingen weergegeven. De percentages laten zien welk deel van het wettelijk minimumloon van toepassing is voor medewerkers.

Leeftijd 1 januari 2017 1 juli 2017 1 juli 2019
15 jaar 30% 30% 30%
16 jaar 34,5% 34,5% 34,5%
17 jaar 39,5% 39,5% 39,5%
18 jaar 45,5% 47,5% 50%
19 jaar 52,5% 55% 60%
20 jaar 61,5% 70% 80%
21 jaar 72,5% 85% 100%
22 jaar 85% 100% 100%
23 jaar en ouder 100% 100% 100%

Wat betekent dit voor onze backoffice afdeling?

Bastien: “Wet- en regelgeving verandert continu. Bij de backoffice van PRO zorgen we ervoor dat we deze wet- en regelgeving omtrent onder andere de aanpassing van cao’s waarborgen. Bij initiële loonsverhogingen en periodieke loonsverhogingen, die vallen onder de inlenersbeloning, wordt dit door onze backoffice gesignaleerd en in ons verloningssysteem aangepast. Wij nemen deze verplichtingen van onze opdrachtgevers over. Hiernaast ontvangen opdrachtgevers en medewerkers van onze frontoffice afdeling ook altijd een bericht als er wijzigingen in het loon plaatsvinden.”