Terug naar overzicht

Wanneer heeft een medewerker
een werkvergunning nodig?

Personen met een nationaliteit van landen binnen de EU (behalve Kroatië), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland, mogen zonder werkvergunning in Nederland werken. Wilt u een werknemer aannemen met een andere nationaliteit? In dat geval kan dat alleen met een werkvergunning.

Twee soorten werkvergunningen
Er bestaan twee soorten werkvergunningen:

  1. Tewerkstellingsvergunning (TWV)
    Bij een tewerkstellingsvergunning blijft iemand vaak korter dan drie maanden werken. Ook beschikt deze werknemer al over een verblijfsvergunning.
  1. Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)
    In dit geval heeft de werknemer geen verblijfsvergunning, en blijft diegene in veel gevallen langer dan drie maanden werken.

Voorwaarden
Wanneer u een werknemer in dienst wilt nemen waarvoor een TWV of GVVA nodig is, moet u eerst proberen werknemers te werven waarvoor deze werkvergunning niet nodig is.

Op deze voorwaarde bestaan wel uitzonderingen. Buitenlandse studenten die in Nederland studeren mogen bijvoorbeeld voor maximaal 10 uur per week wel een bijbaan hebben.
Hiernaast zijn er enkele uitzonderingen voor groepen die geen tewerkstellingsvergunning nodig hebben. Een bekend voorbeeld zijn de kennismigranten. Zij hebben wel een verblijfsvergunning nodig maar geen werkvergunning.

Kom meer te weten over werkvergunningen.

Bij PRO
Wanneer een opdrachtgever een persoon wil aannemen waarvoor een werkvergunning nodig is, kijken wij eerst of de werknemer naar onze mening in aanmerking komt. Zo ja, dan kunnen wij als juridisch werkgever een werkvergunning voor die persoon aanvragen.

Hoe ziet dit proces eruit?

  1. Een opdrachtgever geeft aan dat hij iemand wil aannemen die een TWV nodig heeft.
  2. Wij vragen naar de nodige gegevens en kijken of deze medewerker (naar onze mening) in aanmerking komt voor een TWV.
  3. Indien deze persoon volgens ons in aanmerking komt, vragen wij via een online formulier van het UWV een werkvergunning voor de medewerker aan. Voor deze aanvraag hebben wij diverse gegevens nodig, denk aan NAW-gegevens, studie, diploma’s, verblijfsvergunning, et cetera.
  4. Zodra wij de goedkeuring vanuit het UWV hebben ontvangen, communiceren wij dit naar de opdrachtgever.

IND referent
Wij zijn IND referent, dit houdt in dat wij voor bepaalde werknemers gebruik kunnen maken van een versnelde toelatingsprocedure. Lees ons blogitem hierover voor meer informatie.

Wilt u een werknemer aannemen waarvoor een werkvergunning nodig is? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.