Terug naar overzicht

Verandering minimumloon per 1 juli 2021

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2021. De minimumlonen worden tweemaal per jaar aangepast aan de gemiddelde ontwikkelingen van de cao-lonen.

Wat zijn de veranderingen in het minimum(jeugd)loon per 1 juli?

Alle medewerkers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Voor jongere medewerkers geldt het minimumjeugdloon.

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin de medewerker werkzaam is en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden.

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1.701,00 € 392,55 € 78,51
20 jaar € 1360,80 € 314,05 € 62,81
19 jaar € 1020,60 € 235,55 € 47,11
18 jaar € 850,50 € 196,30 € 39,26
17 jaar € 671,90 € 155,05 € 31,01
16  jaar € 586,85 € 135,45 € 27,09
15 jaar € 510,30 € 117,75 € 23,55

Bron: Rijksoverheid

Waar zorgt PRO HRM voor?

De backofficeafdeling van PRO HRM signaleert de wijzigingen in het minimum(jeugd)loon tijdig en zorgt ervoor dat deze juist worden toegepast in het verloningsysteem. Uiteraard brengen wij hier de betreffende opdrachtgevers en medewerkers van op de hoogte.