Terug naar overzicht

Verandering minimumloon per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 verandert het minimum(jeugd)loon. Het minimum(jeugd)loon beschermd medewerkers tegen onderbetaling. Stapsgewijs is de laatste jaren de minimumloonleeftijd verlaagd. Met ingang van 1 juli hebben medewerkers vanaf 21 jaar hierdoor recht op het volledige wettelijke minimumloon.

Volledige wettelijke minimumloon vanaf 21 jaar

Om beter aan te sluiten bij de arbeidsmarkt en maatschappelijke ontwikkelingen, is in 2017 besloten om de minimumloonleeftijd stapsgewijs te verlagen. Hierdoor hebben 21-jarigen per 1 juli 2019 recht op een volledig wettelijk minimumloon. Hiernaast gaat het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen omhoog.

Veranderingen in het minimum(jeugd)loon

De bedragen die openbaar zijn gemaakt gelden bij een volledig dienstverband. Hiernaast zijn dit bruto bedragen en worden inkomsten zoals eindejaarsuitkering of vakantiegeld niet meegerekend.

Wettelijk minimumloon
Leeftijd Minimum maandloon Minimum weekloon Minimum dagloon Minimum uurloon (bij 40 uur)
21 jaar en ouder € 1635,60 € 377,45 € 75,49 € 9,44

Wettelijk minimumjeugdloon
Leeftijd Minimum maandloon Minimum weekloon Minimum dagloon Minimum uurloon (bij 40 uur)
20 jaar €1308,50 € 301,95 € 60,39 € 7,55
19 jaar € 981,35 € 226,45 € 45,29 € 5,67
18 jaar € 817,80 € 188,75 € 37,75 € 4,72
17 jaar € 646,05 € 149,10 € 29,82 € 3,73
16 jaar € 564,30 € 130,20 € 26,04 € 3,26
15 jaar € 490,70 € 113,25 € 22,65 € 2,84

Bron: Rijksoverheid

Verandering in loon bij medewerkers van PRO

PRO zorgt ervoor dat veranderingen in het minimum(jeugd)loon worden gesignaleerd en aan worden gepast in ons verloningssysteem. Uiteraard worden betreffende medewerkers en opdrachtgevers hiervan op de hoogte gesteld.