Terug naar overzicht

Verandering minimumloon
per 1 januari 2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2020. De minimumlonen worden tweemaal per jaar aangepast aan de gemiddelde ontwikkelingen van de cao-lonen.

Veranderingen in het minimum(jeugd)loon

Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Voor jongere werknemers geldt het minimumjeugdloon. Door wijzigingen in het minimumloon verdienen medewerkers per 1 juli 2019 vanaf 21 jaar het volledige wettelijke minimumloon.

De bedragen die openbaar zijn gemaakt gelden bij een volledig dienstverband. Hiernaast zijn dit bruto bedragen en worden inkomsten zoals eindejaarsuitkering of vakantiegeld niet meegerekend.

Wettelijk minimumloon

Leeftijd Minimum maandloon Minimum
weekloon
Minimum
dagloon
Minimum uurloon (bij 40 uur)
21 jaar en ouder € 1.653,60 € 381,60 € 76,32 € 9,54

Wettelijk minimumjeugdloon

Leeftijd Minimum maandloon Minimum
weekloon
Minimum
dagloon
Minimum uurloon (bij 40 uur)
20 jaar € 1.322,90 € 305,30 € 61,06 € 7,64
19 jaar € 992,15 € 228,95 € 45,79 € 5,73
18 jaar € 826,80 € 190,80 € 38,16 € 4,77
17 jaar € 653,15 € 150,75 € 30,15 € 3,77
16 jaar € 570,50 € 131,65 € 26,33 € 3,30
15 jaar € 496,10 € 114,50 € 22,90 € 2,87

Bron: Rijksoverheid

Verandering in loon bij medewerkers van PRO HRM

PRO HRM zorgt ervoor dat bovenstaande veranderingen juist worden toegepast en gewaarborgd. Veranderingen in het minimum(jeugd)loon worden tijdig gesignaleerd en aangepast in ons verloningssysteem. De betreffende medewerkers en opdrachtgevers worden hiervan op de hoogte gesteld.