Terug naar overzicht

Verandering in de loonheffingskorting per 1 januari 2019

In het nieuwe jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden in de loonheffingskorting. Medewerkers die niet woonachtig zijn in Nederland komen niet direct meer in aanmerking voor het belastingdeel van de loonheffingskorting. Zij ontvangen hierdoor mogelijk minder nettoloon. We lichten deze veranderingen graag voor u toe.

Wat houdt loonheffing in?

Voor iedereen die in Nederland werkt, wordt er elke maand een deel van het loon ingehouden en afgestaan aan de belastingdienst. Dit gebeurt in de vorm van loonheffing. Loonheffing bestaat uit belasting en premies die worden ingehouden op het brutoloon van de medewerker. Na inhouding van de loonheffing en mogelijke andere heffingen (zoals pensioenpremie), blijft het nettoloon over. Dit bedrag wordt uitgekeerd aan de medewerker.

Wat houdt loonheffingskorting in?

De loonheffingskorting is een korting op de verschuldigde loonheffingen. Een medewerker heeft bij één werkgever of uitkeringsinstantie (zoals het UWV) recht op loonheffingskorting. Loonheffingskorting is een verzamelnaam van zes heffingskortingen die kan bestaan uit de algemene heffingskorting, arbeidskorting, ouderenkorting, alleenstaande-ouderenkorting, de jonggehandicaptenkorting en de levensloopverlofkorting vallen. De omvang van de loonheffingskorting is hierdoor afhankelijk van ieder zijn individuele situatie.

Wat is er veranderd voor de medewerkers?

De toepassing van de loonheffingskorting voor buitenlandse medewerkers is per 1 januari 2019 beperkt. Iedereen die geheel of gedeeltelijk sociaal is verzekerd, heeft in ieder geval voor een deel recht op heffingskortingen van de premies. Dit blijft onveranderd in 2019. Er zijn wel wijzigingen met betrekking tot het belastingdeel van de loonheffingskorting. Alleen inwoners van Nederland hebben nog direct recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting.

  • Inwoners van een ander EU-land, een EER-land (IJsland, Noorwegen, Liechtenstein) of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius of SABA) ontvangen enkel het belastingdeel van de arbeidskorting.

Wat betekent dit voor opdrachtgevers van PRO?

Edwin op den Buijs, teamleider backoffice bij PRO HRM: “Als juridisch werkgever zorgen wij ervoor dat iedere maand de ingehouden loonheffing aan de belastingdienst wordt betaald. Wij nemen deze verplichtingen van onze opdrachtgevers over en stellen vast of de loonheffingskorting juist wordt toegepast. Dit betekent ook dat opdrachtgevers correct aan ons dienen door te geven waar een medewerker zijn permanente woon- of verblijfplaats heeft. Indien de medewerker zowel een verblijfplaats heeft in Nederland en het buitenland, zijn er namelijk andere regels van toepassing.” Deze andere regels worden onder andere weergegeven in ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2019’ van de Belastingdienst.