Terug naar overzicht

Stel de juiste vragen
bij een sollicitatiegesprek!

Het Centraal Planbureau heeft berekend dat de Nederlandse economie dit jaar met 3,1 procent groeit en de werkloosheid naar het laagste niveau in tien jaar daalt, namelijk naar 3,9 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. De economie draait dus op volle toeren! Een logisch gevolg hiervan is dat organisaties vaker vacatures hebben openstaan. Vacatures die door de krapte op de arbeidsmarkt (ook weer een gevolg van de groeiende economie) steeds lastiger invulbaar zijn.

Onze frontoffice specialist Anouk Dings legt het belang uit van een goed voorbereid sollicitatiegesprek en geeft tips om de kans van slagen voor het vinden van de ‘perfect match’ zo groot mogelijk te maken.

Het aannemen van een verkeerde kandidaat levert veel frustratie op. Is daar iets aan te doen?

“Zowel de werkgever als de kandidaat hebben onnodig veel tijd en energie in de procedure gestoken, dus die frustratie is heel logisch. Het stellen van de juiste vragen tijdens een sollicitatiegesprek kan hierin echt het grote verschil maken. Om uiteindelijk tot de beste match te komen is het raadzaam om hier als werkgever meer aandacht aan te schenken.”

Waar moet men bij werving van kandidaten op letten?

“Zorg voor een goede, pakkende vacaturetekst, gericht op de ideale nieuwe medewerker. Probeer daarin onderscheidend te zijn en duidelijk te maken waar de organisatie voor staat, waar u naar zoekt en wat u de kandidaat te bieden hebt. Zodra u de perfecte vacaturetekst hebt geschreven, is het zaak dat het onder de aandacht komt bij de juiste doelgroep. Denk dus goed na waar uw doelgroep zich bevindt en welke ‘tone of voice’ u gebruikt om deze doelgroep aan te spreken.”

Heb je ook nog tips op het gebied van het selecteren van kandidaten?

“Een veel gemaakte fout in selectieprocedures is dat werkgevers enkel selecteren op kandidaten die eerder hebben gewerkt in dezelfde functie bij een vergelijkbare organisatie. Probeer veel meer ‘out-of-the-box’ te denken en nodig verschillende typen kandidaten uit. Dat werkt zeer verfrissend en het zal u verbazen wat voor goede kandidaten u dit kan opleveren! Kandidaten die u in eerste instantie (op basis van het cv) wellicht niet eens een kans had gegund.”

Zijn er gesprekstechnieken voorhanden om een gesprek goed voorbereid in te gaan?

“Jazeker. Een goede methode om sollicitanten te interviewen is toepassing van de STARR-methode. Dit is een gesprekstechniek waarmee je ervaringsgerichte vragen stelt om zo informatie te verzamelen over gedrag en ervaring in relatie tot de competenties van de sollicitatie. STARR staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie.
De techniek werkt als volgt: bij elke vraag wordt eerst naar een situatie gevraagd (achtergrond, omstandigheid et cetera), waarna de sollicitant zijn of haar rol (taak) duidelijk maakt. Vervolgens geeft de sollicitant aan wat hij deed (actie) en wat het resultaat hiervan was. Tijdens de reflectie wordt er besproken wat de sollicitant geleerd heeft en wat hij in het vervolg anders zou doen. Zorg er in gesprekken voor dat u altijd open vragen stelt zodat de sollicitant niet slechts met ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden. De antwoorden op de vragen zijn natuurlijk belangrijk voor de interviewer, maar de non-verbale signalen zijn ook essentieel. Hoe reageert de sollicitant in verschillende situaties?”

Vergroot de kans op een goede match!

“Het juist toepassen van de STARR-methode helpt dus bij het concretiseren van ervaringen en vergroot hiermee de kans op een goede match”, concludeert Anouk. “Heeft u nog meer advies nodig? Denk denk ik graag met u mee wat u zou kunnen veranderen om goed gekwalificeerd personeel aan u te binden.”

Anouk is als frontoffice specialist één van de vaste aanspreekpunten van PRO Payroll. Op dit moment volgt ze naast haar werkzaamheden een HR-opleiding om klanten en medewerkers inhoudelijk nóg beter te kunnen adviseren op HR-gebied.