Terug naar overzicht

Scheiding 'bed en baan' verplicht

Blog - scheiding bed en baan

Op 1 juli is de Wet goed verhuurderschap ingegaan. Het doel van deze wet is het versterken van de rechten van huurders. Er is natuurlijk veel nieuws geweest rondom de slechte omstandigheden waaronder, voornamelijk arbeidsmigranten, zijn aangetroffen.

Een van de grote wijzigingen is het scheiden van ‘bed en baan’. Voor ABU leden was dit al een verplichting sinds 1 april 2023, maar nu is het dus ook wettelijk geregeld.

De belangrijkste punten uit deze nieuwe wet zijn:

 • Een discriminatieverbod en intimidatieverbod.
  Een verhuurder moet o.a. een heldere selectieprocedure hebben. En moet aan afgewezen huurders uitleggen waarom voor een andere huurder is gekozen. Vanaf 1 januari 2024 moet de werkwijze van de verhuurder schriftelijk en openbaar zijn. Daarnaast mag een verhuurder niet dreigen met het beëindigen van de huurovereenkomst of afsluiten van elektra.
 • De waarborgsom mag vanaf 1 juli 2023 maximaal 2 keer de kale huur zijn.
  De waarborgsom moet aan het einde van het huurcontract binnen 14 dagen worden terugbetaald. Wanneer er kosten worden verrekend heeft de verhuurder 30 dagen de tijd. De verhuurder is verplicht hier een kostenspecificatie voor te sturen. De enige kosten die mogen worden verrekend zijn:

  • Servicekosten
  • Achterstallige huur
  • Wanneer de huurder schade aan de woning heeft veroorzaakt
  • Energievergoeding
 • De huurovereenkomst is schriftelijk vastgelegd met duidelijk taalgebruik.
  Voor arbeidsmigranten geldt dat de overeenkomst beschikbaar moet zijn in een taal die ze begrijpen of naar keuze. Daarbij is vanaf 1 juli de scheiding van bed en baan verplicht. Zo hoeft een medewerker niet langer direct de woning uit, wanneer het arbeidscontract niet verlengd wordt.
 • Belangrijke informatie wordt schriftelijk aan de huurder verstrekt
  In dit document moet onder andere staan:

  • Wat de rechten en plichten van de huurder zijn
  • Waar de huurder terecht kan met vragen over de woonruimte
  • De contactgegevens van het gemeentelijke meldpunt, waar de huurder terecht kan wanneer de verhuurder niet aan de regels houdt.

Gemeentes verantwoordelijk voor handhaving Wet goed verhuurderschap

Gemeentes kunnen een verhuurvergunning instellen. Daarnaast kunnen ze eisen stellen aan het maximaal aantal personen per kamer, hygiëne voorzieningen en regels rondom het bereiden en bewaren van voedsel. Gemeentes zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaven bij private verhuurders. Bij woningcorporaties is de Autoriteit Woningcorporaties verantwoordelijk.

Uiterlijk 1 januari 2024 moet elke gemeente een meld- en informatiepunt hebben ingericht. Hier kan de huurder een klacht indienen wanneer een verhuurder of bemiddelaar zich niet aan de regels houdt. De gemeente kan daarna handhaven d.m.v. boetes, dwangsommen of in het ergste geval in beheer nemen van de woonruimte.

Let op het SNF-keurmerk

Om er zeker van te zijn dat je zaken doet met goede verhuurders, kun je ook altijd vragen naar het SNF-keurmerk. Zo zorg je ervoor dat jouw medewerkers goed behandeld worden. Bij PRO HRM hebben we dit keurmerk niet en kunnen we jouw medewerkers niet aan huisvesting helpen. Alle overige zaken rondom arbeidsmigranten regelen we natuurlijk wel voor je. Bekijk onze certificeringen hier