Terug naar overzicht

PRO is VCU gecertificeerd!

Vanaf heden is PRO HRM VCU gecertificeerd! VCU is de afkorting die staat voor ‘Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties’. Het VCU-certificaat is een voorwaarde om als uitzendorganisatie personeel te kunnen leveren aan VCA gecertificeerde bedrijven, wat staat voor ‘Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers’.

Zekerheid

“Door het VCU certificaat wordt de zekerheid gegeven dat een medewerker (uitzendkracht) voldoet aan de wensen van VCA gecertificeerde bedrijven”, vertelt Sanne van Houtert, manager frontoffice van PRO. VCA gecertificeerde bedrijven zijn organisaties waarbij werknemers werkzaamheden uitvoeren in een risicovolle omgeving, denk hierbij onder andere aan de metaal en techniek branche. ”Door het behalen van de VCU certificering kunnen wij nu een grote verantwoordelijkheid overnemen van uitzendorganisaties die via ons gebruik kunnen maken van deze certificering.”

Verantwoordelijkheden uitzendorganisaties

“De VCA certificering zie je met name vaak terugkomen bij bedrijven die veel constructie- of onderhoudswerkzaamheden hebben. Zodra zij werknemers aannemen via een uitzendorganisatie, is het belangrijk dat de uitzendorganisatie VCU gecertificeerd is. Zij dragen namelijk op dat moment ‘als juridisch werkgever’ de verantwoordelijkheid om navraag te doen naar specifieke veiligheidsaspecten en uitvoerende werkzaamheden van de medewerker”, licht Sanne toe. Naast deze verantwoordelijkheid dienen zij de medewerker te informeren over veiligheids- gezondheids- en milieurisico’s. “Het is fijn dat wij deze taak, verantwoordelijkheid en wettelijke verplichting nu kunnen overnemen van uitzendorganisaties.”

Kennis

Binnen PRO zijn twee medewerkers persoonlijk (VIL) VCU gecertificeerd: Sanne van Houtert (Manager Frontoffice), Marleen van Wettum (Senior Adviseur Frontoffice) en Maud van den Brand (Adviseur Frontoffice). “Met zijn drieën hebben wij het diploma Veiligheid voor Intercedenten en leidinggevenden (VIL) VCU behaald”, licht Sanne toe. Naast dat zij toepasbare kennis hebben over veiligheids- gezondheids- en milieurisico’s, zijn zij ook het aanspreekpunt voor vragen van alle betrokken partijen. ”Uiteraard vinden wij het belangrijk dat werknemers, uitzendorganisaties én de opdrachtgevers (w.o. VCA gecertificeerde bedrijven) de zekerheid hebben dat zij goed worden beschermd en geïnformeerd. Door de VCU certificering kunnen wij echt een stapje verder zetten en onze opdrachtgevers nog beter van dienst zijn.”