Terug naar overzicht

Op welke feestdagen
zijn werknemers vrij?

Het is weer feestdagentijd! Wat betekent dit voor jou als werknemer? Wat zijn de officiële feestdagen? En word je op deze dagen doorbetaald door jouw werkgever? Erik van Eijndhoven, onze senior backoffice specialist, legt het je uit.

Op welke feestdagen ben ik vrij?

In geen één wet is vastgelegd dat jij op bepaalde (officiële) feestdagen als werknemer vrij moet zijn. In de meeste gevallen staat dit wel opgenomen in de cao, het personeelsreglement of in de arbeidsovereenkomst. Zodra in de cao staat aangegeven dat je op (bepaalde) feestdagen vrij hebt, dan hoort de werkgever zich hier uiteraard aan te houden. De cao is hierin bepalend.

In bepaalde gevallen kan ook in de cao zijn opgenomen dat je niet standaard vrij krijgt op feestdagen, maar wel een toeslag ontvangt wanneer je als medewerker op die dag komt werken.

Welke officiële feestdagen hebben we in 2018?

Een paar feestdagen zijn al achter de rug, maar we hebben er (gelukkig) ook nog een paar tegoed. Eén hiervan is aanstaande vrijdag al: Koningsdag!

De officiële feestdagen van 2018 in Nederland op een rijtje:

 • Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2018
 • Goede vrijdag: vrijdag 30 maart 2018
  Let op: geen algemeen erkende feestdag volgens de ABU CAO
 • Pasen (eerste en tweede Paasdag): zondag 1 en maandag 2 april 2018
  Let op: eerste Paasdag is, omdat deze op zondag valt, geen algemeen erkende feestdag volgens de ABU CAO
 • Koningsdag: vrijdag 27 april 2018
 • Bevrijdingsdag: zaterdag 5 mei 2018
  Let op: valt alleen in lustrumjaren (2015, 2020, 2025, …) onder de algemeen erkende feestdag volgens de ABU CAO
 • Hemelvaartsdag: donderdag 10 mei 2018
 • Pinksteren (eerste en tweede Pinksterdag): zondag 20 en maandag 21 mei 2018
  Let op: eerste Pinksterdag is, omdat deze op zondag valt, geen algemeen erkende feestdag volgens de ABU CAO
 • Kerst (eerste en tweede kerstdag): dinsdag 25 en woensdag 26 december 2018
Welke feestdagen worden in de ABU CAO als algemeen erkende feestdagen gezien?

In de meeste gevallen hanteren wij bij PRO als cao voor medewerkers de ABU CAO. In deze cao staat aangegeven dat het eerder genoemde rijtje bijna helemaal onder de algemene erkende feestdagen vallen, zover deze niet op een zaterdag en/of zondag vallen. Vier uitzonderingen hierop zijn Goede vrijdag, Bevrijdingsdag en de eerste Pinksterdag en eerste Paasdag omdat deze op zondagen vallen. Bevrijdingsdag wordt slechts één keer in de vijf jaar gezien als algemeen erkende feestdag, en daar hoort dit jaar (helaas) niet bij.

Word ik doorbetaald op een feestdag?

Zodra je een vast salaris ontvangt per periode, zal je op feestdagen gewoon doorbetaald worden. In dit salaris is waarschijnlijk al rekening gehouden met onder andere deze feestdagen.

Krijg jij per gewerkt uur betaald? Dan geldt er een andere regeling. Wanneer je door een algemeen erkende feestdag op basis van je arbeidspatroon, loon misloopt, dan wordt dit in de meeste gevallen door jouw werkgever aangevuld. Dit gebeurt op basis van de voor jou geldende cao. Bij de ABU CAO hanteren we hierin ‘artikel 58, lid b’, waarin staat dat de payrollmedewerker inderdaad recht heeft op doorbetaling van het feitelijk loon op feestdagen waarop omwille van die feestdag niet wordt gewerkt. Tijdens de loondoorberekening beoordelen we hiervoor het bestendige arbeidspatroon.

Heb ik recht op toeslagen zodra ik op een feestdag werk?

Of je recht hebt op een toeslag wanneer je werkt op een feestdag, is ook afhankelijk van wat er in de cao of in het beloningsreglement is bepaald. Wanneer jouw opdrachtgever/branche geen specifieke cao hanteert, houden wij meestal de ABU CAO aan. In de ABU CAO geldt er voor werken op een algemeen erkende vrije dag een toeslag van 50% van het uurloon voor feestdagen die vallen op maandag tot en met vrijdag. Voor feestdagen die vallen op zaterdag of zondag geldt een toeslag van 100% van het uurloon.

Heb je nog vragen voor Erik? 

Op de algemeen erkende feestdagen zijn wij (volgens onze cao) vrij, maar op de andere werkdagen zijn Erik en zijn collega’s dagelijks te bereiken tijdens kantooruren via 088 201 38 80.