Terug naar overzicht

Onze medewerkers</span over PRO

Naast dat onze opdrachtgevers elk jaar onze dienstverlening beoordelen, vragen we dit ook aan de medewerkers van PRO HRM. De tevredenheid van onze medewerkers staat bij ons hoog in het vaandel. Een aantal elementen van het medewerkerstevredenheidsonderzoek komen overeen met het tevredenheidsonderzoek van onze opdrachtgevers, maar er worden ook andere sterke elementen en concrete acties belicht.

Bevraagde elementen

De elementen die aan bod kwamen, waren: het inschrijfproces, ons online urenportaal Flexportal, klantvriendelijkheid, deskundigheid, snelheid van de dienstverlening en de medewerkersvoordelen.

Algemene tevredenheid

Onze medewerkers van PRO HRM beoordeelde onze dienstverlening gemiddeld met een 7,4. Ruim 60% van het totale aantal respondenten gaf ons een 8,0 of hoger. Er kwamen diverse sterke elementen naar voren:

  • Het inschrijfproces
    Hieronder vielen diverse elementen, zoals: het verkrijgen van voldoende informatie, een helder en soepel proces en het tekenen van het contract. Deze elementen werden beter beoordeeld dan vorig jaar. Uiteraard is dit een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening en blijft het voor ons een punt van aandacht om dit proces zo soepel en duidelijk mogelijk te maken.
  • Goed geluisterd naar vragen
  • Snel en vriendelijk geholpen
  • Deskundig en goed advies
Concrete acties

Zichtbaarheid als juridisch werkgever

  • Als juridisch werkgever vinden wij het belangrijk dat er meer duidelijkheid ontstaat over onze rol. We willen dat alle partijen weten wat er wordt verwacht en welke stappen er dienen te worden genomen bij diverse aspecten in onze dienstverlening. Hieronder valt onder andere dat medewerkers weten welke stappen zich voordoen bij de inschrijving en ondertekening van het contract. Daarnaast dat medewerkers weten wanneer en waarvoor zij contact kunnen en dienen op te nemen met ons. Denk hierbij aan algemene vragen over het loon, maar ook het doorgeven van een ziekmelding
  • Een goede dienstverlening eindigt bij ons niet bij een tijdige uitbetaling van het salaris, een deskundige helpdesk of een duidelijk inschrijfproces. Door middel van onze medewerkersvoordelen willen we bijdragen aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. In onze communicatie blijft het belangrijk dat elke werknemer op de hoogte is van alle voordelen.

Flexportal

  • Waar contracten nu veelal worden genereert in het verloningspakket, zijn we bezig om dit in het geheel over te zetten naar ons online urenportaal Flexportal. Wanneer dit mogelijk wordt, zullen contracten terug te vinden zijn in het persoonlijke dashboard van de medewerker. Op deze manier komt er voor zowel medewerker als opdrachtgever meer overzicht en zijn ondertekende contracten makkelijk terug te vinden.