Terug naar overzicht

Ontwikkelingen op
de arbeidsmarkt

De spanning op de arbeidsmarkt heeft in het eerste kwartaal van 2019 een nieuw hoogtepunt bereikt. Het aantal openstaande vacatures nam toe, de werkloosheid nam af. Flexwerk speelt in de huidige arbeidsmarkt een grote rol en zorgt voor veel banen in Nederland. We geven u aan de hand van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek een totaal beeld over de stand van zaken.

Spanning op de arbeidsmarkt neemt toe
 • De totale potentiële beroepsbevolking bestaat uit mensen tussen 15 en 75 jaar.
 • 8,9 miljoen mensen hebben betaald werk.
 • 316 duizend mensen zijn werkloos.
  Hierbij gaat het om mensen van de totale potentiële beroepsbevolking die geen betaald werk hebben. Zij zochten wel recent naar werk en zijn daarvoor direct beschikbaar.
 • Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2018 is het aantal werklozen met 14 duizend afgenomen.
 • De arbeidsmarkt is nu zes kwartalen op rij gespannen.
Hoogtepunt openstaande vacatures
 • Er waren 277 duizend openstaande vacatures. Dat is een toename van 13 duizend ten opzichte van het laatste kwartaal van 2018.
 • Er zijn momenteel 88 openstaande vacatures tegenover 100 werklozen.
1 op de 3 is flexwerker
 • In het eerste kwartaal van 2019 waren er 1,9 miljoen medewerkers met een flexibele arbeidsrelatie, 495 duizend meer dan tien jaar geleden.
 • Inmiddels is ruim 1 op de 3 werkenden een medewerker met een flexibele arbeidsrelatie of een zzp’er.
Zonder uitzendwerk meer mensen werkloos
 • Uit recentelijk onderzoek van de Algemene Bond Uitzendondernemingen blijkt dat er gemiddeld 377 duizend uitzendkrachten werken.
 • Dit resulteert jaarlijks in meer dan 1 miljoen banen. Dat is 11% van het totaal aantal banen in Nederland.

De inzet van medewerkers met een flexibele arbeidsrelatie biedt in de huidige arbeidsmarkt dan ook vele voordelen, zo onderbouwd ook Roel Dolkemade, algemeen directeur van PRO HRM. “Door de inzet van medewerkers met een flexibele arbeidsrelatie kan continuïteit in het personeelsbestand gewaarborgd worden. Zo kan er ingespeeld worden op onzekerheden en vindt er een betere match plaats tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.”