Terug naar overzicht

Miljoenennota 2019 :
belangrijkste punten voor werkgevers

Dinsdag 18 september werd de miljoenennota van 2019 bekendgemaakt. Hierbij werden onder andere economische voorspellingen, plannen en wijzigingen over de arbeidsmarkt besproken. Wat gaat 2019 voor werkgevers brengen? We hebben de belangrijkste punten voor u op een rijtje gezet.

Werkgelegenheid en werkloosheid 

De werkgelegenheid zal in 2019 stijgen. Werkzoekenden vinden gemakkelijker een baan. Het aantal vacatures ligt momenteel op een recordniveau. Een groot deel van de bedrijven geeft aan in de huidige arbeidsmarkt te kampen met een personeelstekort. Om personeel in de krappe arbeidsmarkt te binden zullen steeds meer werkenden een vast contract krijgen en een hoger loon ontvangen. De krapte op de arbeidsmarkt leidt tot een contractloonstijging tot 2,9% voor bedrijven.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt en de economie zijn continu in ontwikkeling. Om te onderzoeken of het economische stelsel nog past bij de huidige situatie, zal het kabinet een onafhankelijk commissie opstellen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. Hiernaast zal het kabinet 70 miljoen euro beschikbaar maken voor persoonlijke dienstverlening door het UWV aan werkzoekenden met een WW-, WIA-, of Wajong-uitkering. Daarnaast beschikt het UWV sinds juli 2018 over een tijdelijk budget voor scholingstrajecten. Deze zijn bedoeld voor werklozen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Wet arbeidsmarkt in balans
Hervormingen zijn noodzakelijk in de huidige arbeidsmarkt. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  komt spoedig met de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Hierbij wordt onder andere het ontslagrecht, de WW-premie en ketenregeling aangepast. Het ontzorgende karakter van payroll dient hierbij behouden te worden en concurrentie op arbeidsvoorwaarden te worden voorkomen.

Sociale zekerheid

In 2019 stijgen de uitgaven voor arbeidsongeschiktheid licht, de kosten voor ziekte blijven gelijk. Voor voornamelijk mkb-werkgevers wordt gezocht naar manieren om hen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid minder te belasten en kosten te verlagen.

Gezond en veilig werk, handhaving

Het kabinet wil het claimstelsel letselschade voor werknemers vereenvoudigen. Hiernaast wordt een campagne opgezet die op langere termijn het aantal beroepsziekten moet verminderen. Handhaving en fraudebestrijding is een belangrijk onderdeel voor het kabinet, zij maken hiervoor jaarlijks 50 miljoen euro extra vrij. Ze zullen zich daarnaast richten op het bevorderen van gezondere en veiligere werkplekken.

Ondernemerschap

Door het programma ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening 2018-2021’, wil het kabinet samen met ondernemers op zoek gaan naar hindernissen en knelpunten in de praktijk. Denk hierbij aan huidige en nieuwe wet- en regelgeving.