Terug naar overzicht

Marleen geeft antwoord op:
"Payroll en cao’s, hoe werkt dat?"

In een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staan afspraken tussen werkgevers en medewerkers over de arbeidsvoorwaarden. Wanneer er sprake is van collectieve afspraken die gelden binnen een specifieke organisatie, wordt er gesproken van een ondernemings-cao. Een ondernemings-cao is vooral bedoeld voor middelgrote en grote bedrijven. Een bedrijfstak-cao is een cao die geldt voor alle bedrijven en werknemers in een specifieke branche, zoals in de metaal en techniek. Welke cao hanteert PRO? En welke afspraken gelden er hierbij voor medewerkers en opdrachtgevers? We spraken senior adviseur frontoffice, Marleen van Wettum.

Welke cao hanteert PRO?

PRO is lid van de Algemene Bond Uitzendonderneming (ABU). Marleen: “Medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben bij PRO, vallen automatisch onder de ABU CAO. In deze bedrijfstak-cao staan de minimale arbeidsvoorwaarden vermeld waarop de medewerker recht heeft. Een paar voorbeelden zijn het aantal vakantiedagen, vakantietoeslag, doorbetaling bij ziekte of verlofregelingen. Volgens de ABU CAO bouwen medewerkers een pensioenkapitaal op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). De ABU CAO is Algemeen Verbindend Verklaard en is van toepassing op alle medewerkers in de betreffende bedrijfstak. Vanuit de ABU CAO heeft een medewerker vanaf de eerste werkdag recht op de inlenersbeloning. Met de inlenersbeloning wordt de cao of beloningssystematiek bedoeld die wordt toegepast bij de opdrachtgever. PRO is, net als alle andere payroll- en uitzendbedrijven, verplicht om de inlenersbeloning toe te passen”.

Wat betekent dit voor de medewerkers?

“Het salaris moet op zes punten worden gespiegeld aan de inlenersbeloning. De inlenersbeloning is bindend, wij als juridisch werkgever hebben hierbij een toetsende en adviserende rol”, vertelt Marleen. Het gaat om de volgende zes punten:

  • Inschaling van het loon
  • Initiële loonsverhogingen
  • Periodieke loonsverhogingen
  • Arbeidsduurverkorting
  • Toeslagen (zoals overwerk en onregelmatigheid)
  • Onkostenvergoedingen (zoals reiskosten)

Wat betekent dit voor opdrachtgevers van PRO?

“Een groot voordeel van de ABU CAO is de mogelijkheid om medewerkers voor een langere periode flexibel in te zetten. PRO kan flexibele contracten verstrekken tot tenminste 5,5 jaar. Wij nemen daarnaast de verplichtingen van onze opdrachtgevers over omtrent het juist toepassen van de cao. Het naleven van de afspraken binnen de cao zijn verplicht. Indien deze afspraken niet worden nageleefd, kan dit hoge boetes tot gevolg hebben. De opdrachtgever dient hierbij correct en tijdig te informeren over de eigen cao of beloningssystematiek en wijzigingen daarin”, vertelt Marleen.