Terug naar overzicht

Markt­ontwikkeling: oplopende schaarste in de flexbranche

De arbeidsmarkt is krapper dan ooit gemeten. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Er is een groei zichtbaar in het aantal vacatures, evenals een dalende werkloosheid. En dit leidt tot een grotere spanning op de arbeidsmarkt, personeelstekorten en een toenemende vraag naar flexkrachten.

Veel openstaande vacatures

Voor het eerst overtrof, in het tweede kwartaal van 2021, het aantal vacatures het aantal werklozen. Zo waren er in het tweede kwartaal per 100 werklozen 106 vacatures. In het derde kwartaal liep dit aantal op tot 126. Er is dan ook met name een aanhoudende groei te zien in het aantal openstaande vacatures.

Grotere vraag naar flexkrachten

37% van de werkgevers geven aan dat het personeelstekort op dit moment hun grootste probleem is. De vraag naar flexkrachten neemt hierdoor toe. Dit gegeven zorgt tegelijkertijd voor meer concurrentie tussen uitzendbureaus en opdrachtgevers. ‘De strijd om de schaarse flexkracht wordt groter en groter’, wordt in meerdere artikelen genoemd. De recordkrapte heeft zijn piek volgens de verwachtingen nog niet bereikt.

Deze toename aan de vraag naar flexkrachten was ook zichtbaar in de uren en de omzet binnen de uitzendbranche. Zo steeg in periode 11 (11 oktober tot en met 7 november 2021) het aantal uren met 7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam hiernaast toe met 11%.

De marktmonitor van de ABU laat hierbij ook de ontwikkelingen per sector zien:

  • In de administratieve sector steeg het aantal uren met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam in deze sector toe met 6%.
  • In de industriële sector steeg het aantal uren met 8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam in deze sector toe met 12%.
  • In de technische sector steeg het aantal uren met 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam toe met 12%.
Uitdagingen

Deze marktontwikkelingen zorgen vanzelfsprekend voor kansen, maar ook voor uitdagingen. De grootste uitdaging is waarschijnlijk het (blijven) binden en boeien van medewerkers. Hoe trek je de juiste kandidaten aan? Hoe zorg je ervoor dat die kandidaten vervolgens bij je blijven werken? Welke investeringen moet je hiervoor doen?

Bij PRO HRM helpen we graag bij deze uitdagingen. Dit doen we bijvoorbeeld door je inzicht te geven in data, marktontwikkelingen en best practices. Hiernaast bieden we concrete oplossingen met behulp van systemen, toolings en koppelingen, welke bijdragen aan het vinden, binden en boeien van de juiste kandidaten.