Terug naar overzicht

Loonbeslag, hoe werkt dat?

Uit het rapport ‘Personeel met schulden (2017)’ vanuit het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, oftewel Nibud, blijkt dat 62 procent van de ondervraagde werkgevers te maken heeft met werknemers die last hebben van financiële problemen. Bastien van Riel, salarisadministratie trainee, ziet dit ook terug bij de backoffice van PRO. “Loonbeslag bij werknemers komt recent vaker voor. Dit kan vele oorzaken hebben, maar is ook vaak een combinatie van factoren zoals te hoge zorgkosten of onverwachte uitgaven.” Wat is loonbeslag precies en welke regels zijn van toepassing als er beslag wordt gelegd op het loon van de werknemer?

Wat is loonbeslag?

Bij loonbeslag wordt er beslag gelegd op (een deel van) het inkomen van de werknemer. Wanneer een werknemer schulden heeft, kan op verzoek van de rechter of sommige overheidsinstanties een deurwaarder beslag leggen op het loon en verschillende toeslagen van de werknemer. Onder deze toeslagen valt ook het vakantiegeld en een eventuele eindejaarsuitkering. Werkgevers zijn verplicht om hieraan mee te werken en het loon waarop beslag is gelegd over te maken aan de deurwaarder. “Om het proces makkelijk en correct te laten voorlopen voorzien we op verzoek van de rechter na een vonnis of dwangbevel de deurwaarder direct van relevante informatie over de financiële inkomsten van de werknemer. Hier heeft de werknemer uiteindelijk het meeste aan”, zo vertelt Bastien.

Hoeveel loon kan er worden ingehouden?

Wanneer loon wordt ingehouden moet er rekening worden gehouden met de beslagvrije voet. Dit is het minimumbedrag waarop men recht heeft om zichzelf in levensonderhoud te voorzien. De beslagvrije voet is minimaal 90% van de toepasselijke bijstandsnorm en wordt gezien als het minimuminkomen voor alle vaste lasten, zoals woonlasten of ziektekosten. De beslagvrije voet wordt mede bepaald door de gezinssamenstelling van de werknemer en de hoogte van het inkomen van een mogelijke partner.

Hoe kan PRO helpen?

57 procent van de ondervraagde werkgevers ziet werknemers met schulden als een risicofactor voor het bedrijf, zo blijkt ook uit het onderzoek van Nibud. Het verwerken van het loonbeslag is een tijdrovende klus wat zorgt voor vele administratieve taken. Na het moment van inschrijving van een werknemer bij PRO, nemen wij alle personeelsadministratie op ons. Dit betekent ook dat de backoffice van PRO zorgt voor de administratieve taken omtrent loonbeslag. Werknemers kunnen altijd met vragen of deskundig advies over het lopende loonbeslag terecht bij PRO. De backoffice van PRO verzorgt vooral het contact met de deurwaarder. Bastien geeft aan: “Bij de backoffice van PRO hebben we inderdaad redelijk veel contact met de deurwaarder. Dit kan zijn over de hoogte van het loonbeslag of de manier van betalen. Wij zorgen ervoor dat onze opdrachtgever niet met dit soort zaken belast wordt.”