Terug naar overzicht

Goed werkgeverschap:
focus en investeer in ontwikkeling

In de huidige arbeidsmarkt is het behouden van goede medewerkers erg belangrijk. Het vinden van nieuwe medewerkers vraagt hiernaast om een nieuwe aanpak en een andere kijk op het werkgeverschap. Investeren in medewerkers op zowel persoonlijk als professioneel vlak kost tijd en geld, maar wat levert dit eigenlijk op voor uw organisatie?

Krappe arbeidsmarkt

Het aantal openstaande vacatures is in het tweede kwartaal van 2018 verder toegenomen. In totaal zijn er 251 duizend openstaande vacatures. In vergelijking met 2013, toen de stand van het aantal openstaande vacatures het laagste was, zijn dit er 2,5 keer zoveel. De werkloosheid in Nederland neemt daarbij af. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2017 groeide het aantal werkenden met meer dan 180 duizend. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De vraag naar nieuw talent is in diverse branches dan ook groter dan het aanbod in werkzoekenden.

Nieuwe kijk op werkgeverschap

In deze krappe arbeidsmarkt hebben veel werkgevers moeite met het vinden van nieuwe medewerkers die over de juiste vaardigheden en ervaring beschikken. Mede hierom vereist het vinden van nieuwe medewerkers meer aandacht en in veel gevallen een nieuwe strategie. Medewerkers worden door de huidige arbeidsmarkt steeds kritischer en kunnen hogere eisen stellen aan hun werkgevers. Met een hoger salaris zal u niet alle medewerkers weten te binden en boeien. Persoonlijk ontwikkeling, opleidingsmogelijkheden, voldoening en uitdaging zijn belangrijke factoren voor goed werkgeverschap. “Bij PRO herkennen we hoe belangrijk goed werkgeverschap in de huidige arbeidsmarkt is. Op zowel persoonlijk als professioneel vlak bieden we diverse medewerkersvoordelen aan. Zo hebben we in samenwerking met het NTI een uitgebreid opleidingsaanbod samengesteld en zijn het stimuleren van vitaliteit en ontspanning belangrijk aspecten binnen de medewerkersvoordelen”, vertelt Maud van den Brand, adviseur frontoffice bij PRO HRM.

Gemotiveerde medewerkers

“Investeren in ontwikkeling is goed om de huidige medewerkers te behouden, nieuwe kandidaten te vinden en ook op te leiden. Ook kan uw organisatie zich hiermee onderscheiden van de concurrentie en draagt het een steentje bij aan de betrokkenheid van de medewerkers”, legt Maud uit. Medewerkers waarin niet wordt geïnvesteerd zijn minder betrokken bij de organisatie. De motivatie daalt, waardoor zij minder efficiënt werken. Gemotiveerde medewerkers zijn meer geneigd bij de organisatie te blijven. Bedrijven die hoog scoren op ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden kunnen de kosten voor het werving- en selectieproces lager houden doordat nieuw talent zich zelf aanbiedt. Maud: “Elke investering die in uw organisatie wordt gedaan op het gebied van ontwikkeling en/of gezondheid van medewerkers, zal zich dubbel uitbetalen.” Goed werkgeverschap begint bij PRO door juiste en tijdige betaling van salaris en een deskundige helpdesk. Wij zetten daarbij graag een stap extra voor onze medewerkers op het gebied van professionele en persoonlijke ontwikkelingen.