Terug naar overzicht

De Wet aanpak
schijnconstructies

Vanaf 1 januari 2017 zijn er aanvullende onderdelen op de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) van kracht gegaan. De WAS is bedoeld om schijnconstructies tegen te gaan en uitbuiting, onderbetaling en oneerlijke concurrentie tussen bedrijven te voorkomen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Wat zijn schijnconstructies?

Schijnconstructies worden opgezet door bedrijven om bepaalde regels en cao-afspraken te mijden. Ze zijn er in allerlei soorten en maten, maar het komt erop neer dat bedrijven financieel voordeel willen behalen door te korten op het minimumloon van werknemers. De WAS zorgt ervoor dat werknemers niet minder dan het minimumloon betaald krijgen. In het perspectief van u als werkgever zorgt de WAS er ook voor dat oneerlijke concurrentie wordt tegengegaan. In de praktijk kunnen werkgevers door schijnconstructies namelijk minder salariskosten betalen. Zo worden er bijvoorbeeld bruto componenten op de loonstrook van werknemers omgebogen naar netto componenten. Hierdoor ligt de kostprijs van werknemers lager, dit ten nadele van bedrijven die dit wel correct en eerlijk verwerken.

Welke maatregelen vallen er onder de WAS?

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleert en maakt bedrijfsnamen openbaar bij overtreding van de WAS. Er wordt daarbij een boete of dwangsom opgelegd. De overheid loopt door schijnconstructies hoge bedragen aan sociale premies mis. Het kabinet wil dan ook € 50 miljoen per jaar vrijmaken om de onderstaande regels door de Inspectie SZW te laten handhaven:

  • Werkgevers dienen het volledige minimumloon uit te betalen
    Alleen wettelijk verplichte of toegestane bedragen zoals sociale premies of belastingen mogen worden ingehouden.
  • Loonstroken moeten duidelijk worden opgesteld door werkgevers
    Loonstroken moeten begrijpelijk zijn en alle bedragen dienen toegelicht te worden. Zo kan er gecontroleerd worden of er in het minimumloon geen onverklaarbare kosten zijn verwerkt.
  • Werkgevers dienen het minimumloon via de bank te betalen
    Enkel het loon wat boven het minimumloon verdiend wordt, mag contant worden uitbetaald.

In de WAS staat daarnaast dat niet alleen de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld voor de betaling van achterstallig loon van de werknemer, maar ook de opdrachtgever. Betaalt de werkgever het achterstallige loon niet of onvolledig uit, dan is de volgende in de keten (de opdrachtgever) hier aansprakelijk voor.

Hoe kan PRO u helpen?

PRO is geregistreerd bij de NEN-4400-1, waarbij we worden getoetst op al onze verplichtingen die voortkomen uit onze payrolldienstverlening. Hiermee wordt de wet- en regelgeving bewaakt en nageleefd, om zo het risico voor boetes van onder andere de Inspectie SZW te minimaliseren.