Terug naar overzicht

De waarde van uitzendwerk in Nederland

De waarde van uitzendwerk is groot. Niet alleen voor de Nederlandse arbeidsmarkt of werkgevers, maar ook voor uitzendkrachten. Uitzendwerk zorgt onder meer voor extra werkgelegenheid en lagere uitkeringslasten. De Nederlandse economie en maatschappij zouden er zonder uitzendwerk een stuk slechter voorstaan. Dat blijkt uit cijfers van de Uitzendmonitor, het CBS en de UWV, gebundeld door de ABU. We bespreken een aantal aspecten.

Een Nederland zonder uitzendwerk

In 2018 waren 834790 werkenden aan de slag als uitzendkracht. Van alle werknemersbanen komt 10% via de uitzendbranche. De meeste uitzendkrachten zijn actief in de industriesector (24%) en bijna de helft van de uitzendkrachten (48%) werkt 36 uur of meer. Voornamelijk voor middelbaar en praktisch opgeleiden werknemers is het aandeel in de uitzendbranche relatief hoog. Uitzendkrachten hebben inkomenszekerheid, pensioenvoorziening en zijn verzekerd tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Zonder uitzendwerk zouden er 34 duizend meer werklozen zijn. Uitgaven van de overheid aan werkloosheidsuitkeringen zou daarbij met 206 miljoen euro stijgen.

Dé uitzendkracht bestaat niet

Een hoog percentage (70%) geeft aan in de nabije toekomst als uitzendkracht te willen blijven werken. De motieven en behoeften van uitzendkrachten om te kiezen voor uitzendwerk verschilt. Veel uitzendkrachten zien uitzendwerk als opstap naar vast werk, vooral als de uitzendkracht voorafgaand geen baan had. Uitzendwerk heeft dan een essentiële opstapfunctie. De ander kiest voor uitzendwerk om de juiste ervaring op te doen of kiest specifiek voor uitzendwerk door de flexibiliteit.

Scholing moet beter

Het aandeel uitzendkrachten dat in 2019 op het werk geschoold werd is 12%, ook in 2007 was dit 12%. Dit terwijl scholing juist essentieel is om werknemers te binden en ontwikkelen. “Ook bij PRO HRM zien we dat het investeren in de betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers steeds belangrijker wordt in de huidige arbeidsmarkt. We bieden daarom een online leeromgeving, PRO Academy, waar medewerkers met een arbeidsovereenkomst bij PRO HRM gebruik van kunnen maken. Zo blijft PRO HRM haar dienstverlening doorontwikkelen in het belang van zowel opdrachtgever als werknemer”, aldus Roel Dolkemade, algemeen directeur van PRO HRM.


Lees
hier meer over de nieuwste feiten en cijfers van uitzendwerk in factsheet ‘De waarde van uitzendwerk’ (ABU).