Terug naar overzicht

De ontwikkeling van
flexibele arbeid in Nederland

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de laatste jaren het aantal medewerkers met een flexibele arbeidsrelatie in Nederland structureel toegenomen. In het derde kwartaal van 2018 waren er meer dan twee miljoen medewerkers met een flexibele arbeidsrelatie. Dit is een groei van 349 duizend ten opzichte van vijf jaar eerder. We spraken Roel Dolkemade, algemeen directeur van PRO Payroll, over flexibele arbeid in Nederland. Wat zijn de voordelen van het inzetten van medewerkers met een flexibele arbeidsrelatie? En wat zijn de uitdagingen voor de toekomst?

Welke vormen van flexibele arbeid zijn er?

“De optimale flexibele schil van een organisatie bestaat vaak uit meerdere lagen, waarbij de indeling per organisatie verschilt. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen een structurele en niet-structurele flexibele schil. Onder de structurele flexibele schil vallen medewerkers met een flexibele arbeidsrelatie die langdurig en structureel binnen de organisatie worden ingezet. Zij zijn een vast onderdeel van het personeelsbestand. Bij de vormgeving van de structurele flexibele schil kan er worden gekozen voor een payrolloplossing. Dit zorgt bij organisaties onder andere voor meer flexibele mogelijkheden en verminderde werkgeversrisico’s. Onder de niet-structurele flexibele schil vallen oproep/-invalkrachten en uitzendkrachten. Vaak worden deze medewerkers voor korte duur ingezet vanwege de behoefte aan (tijdelijke) capaciteit”, legt Roel uit.

Waarom is flexibele arbeid in sommige sectoren groter?

In alle sectoren is de flexibele schil van organisaties de afgelopen jaren gegroeid, de omvang varieert echter per sector. Roel: “Dit komt onder andere doordat de aard van het werk in bepaalde sectoren een grotere mate van flexibiliteit vraagt. Denk hierbij aan organisaties die op project- of opdrachtbasis opereren. Door de inzet van medewerkers met een flexibele arbeidsrelatie kan continuïteit worden gewaarborgd. Er kan ingespeeld worden op deze onzekerheden en er vindt hierdoor een betere match plaats tussen vraag en aanbod op de markt. In andere sectoren wordt een flexibele schil gecreëerd en ingezet voor de invulling van de specifieke vraag naar kennis of ervaring.” Uit onderzoek van TNO blijkt dat dit voornamelijk bij overheidsinstanties, het onderwijs of de zakelijke en financiële dienstverlening het geval is.

Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst?

Uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, blijkt dat werkgevers fors minder bereid zijn om in de scholing van medewerkers met een tijdelijke aanstelling te investeren. Medewerkers met een tijdelijk contract zonder uitzicht op een vaste aanstelling ondervinden hiervan het grootste nadeel. Zij hebben bijna 40 procent minder kans om scholing te ontvangen dan medewerkers die in vaste dienst zijn. Roel: “Het managen van de in-, door-, en uitstroom van de medewerkers is van belang om zowel vaste als flexibele medewerkers te binden en behouden, maar ook om hoge kosten van uitstroom te voorkomen. Bij PRO zijn we ervan overtuigd dat flexibiliteit binnen organisaties ideaal kan worden gecombineerd met goed werkgeverschap, waarvan het aanbieden van scholingen een belangrijk onderdeel is. Een belangrijke uitdaging voor organisaties is om een juiste balans te vinden tussen enerzijds een vaste kernbezetting en anderzijds flexibele vormen van arbeid. Een optimale flexibele schil kan worden ingezet als strategisch instrument, die aansluit bij de doelstellingen van en ontwikkelingen binnen de organisatie.”