Terug naar overzicht

De Nederlandse arbeidsmarkt in coronatijd

Ondanks alle maatregelen werd de coronacrisis snel zichtbaar op de arbeidsmarkt. De werkzame beroepsbevolking kromp na een vrijwel onafgebroken groei sinds 2014. Daarnaast gaf de coronacrisis een grote impuls richting het flexibel werken. We geven u aan hand van verschillende cijfers een actueel beeld over de Nederlandse arbeidsmarkt in coronatijd.

Stijging werkloosheid

In de periode begin 2014 tot begin 2020, groeide de werkzame beroepsbevolking in Nederland vrijwel onafgebroken. De coronacrisis bracht daar verandering in. In februari en maart waren de eerste haperingen al te zien, waarna de werkzame beroepsbevolking in april en mei verder kromp. Zo nam in april de werkzame beroepsbevolking met 160 duizend personen af ten opzichte van een maand eerder. In juni en juli steeg de werkzame beroepsbevolking weer, maar ten opzichte van een jaar eerder is dit nog steeds een ruime afname van 50 duizend. Zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Optimisme blijft

Ook al steeg de werkloosheid, het vertrouwen is minder afgenomen dan verwacht. ADP onderzocht de houding van medewerkers (wereldwijd), direct voor en nadat het coronavirus uitbrak. 84% van de respondenten gaf aan nog steeds optimistisch te zijn over de volgende vijf jaar op de werkplek. Voor de coronacrisis was dat 86%. Onder jonge mensen was het optimisme daarbij het hoogst.

Krapte op de arbeidsmarkt

Sinds de coronacrisis blijft de krapte op de arbeidsmarkt op hoog niveau. Dit blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Deels is dit het gevolg van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), waardoor werkgevers met een stevige omzetdaling deels zijn gecompenseerd in de loonkosten. Een andere belangrijke reden is dat de aanhoudende onvervulbaarheid van vacatures niet enkel bepaald wordt door economische schommelingen, maar ook doordat de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt niet evenredig is.


Toename flexibel werken

Eind maart ging werkend Nederland niet meer massaal naar kantoor, maar werkten thuis op hun eigen werkplek. Online vergaderen werd steeds populairder en ook de traditionele werkuren veranderde. Dit leidde bij veel organisaties tot een andere kijk op flexibel werken. Onderzoek van ADP wijst uit dat 44% van de respondenten aangeeft dat hun werkgever nu een officieel beleid ten aanzien van flexibel werken hanteert. Vergeleken met voor de coronacrisis was dit 24%.