Terug naar overzicht

De kostenvan personeel

Wat kost personeel?  Voor veel ondernemers is personeel een grote kostenpost. Een werkgever betaalt voor een werknemer dan ook zeker niet alleen het brutosalaris. Bovenop dit brutosalaris kan men namelijk nog ongeveer 45 tot 50 procent meer rekenen. Om dit percentage uit te leggen hebben we de personeelskosten opgedeeld in drie onderdelen: (1) directe loonkosten, (2) indirecte loonkosten en (3) verplichte premies en bijdragen.

1.Directe loonkosten

Het grootste gedeelte van de personeelskosten bestaan uit directe loonkosten. Directe loonkosten zijn onder andere het brutosalaris, vakantietoeslag en de niet van winst afhankelijke eindejaarsuitkering/13e maand. Hierbij is het goed om te letten op de volgende punten:

 • Een salaris mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon (let op: het minimumloon wijzigt twee keer per jaar).
 • Een vakantietoeslag van 8% van het bruto jaarloon is verplicht.
 • Bestaat er in uw branche een verplichte cao? De voorschriften  in deze cao (zoals loonkosten, vakantiedagen en andere secundaire voorwaarden) zijn bindend.
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld overwerkvergoedingen)

2.Indirecte loonkosten

Indirecte loonkosten kunnen verschillen per bedrijf en per persoon en zijn niet altijd vanzelfsprekend. Bij indirecte loonkosten kunt u denken aan:

 • Reiskosten
 • Onkostenvergoedingen
 • Doorbetaling loon bij ziekte (reservering)
 • Administratieve kosten (eigen administratie/accountantkosten/salarisverwerker)

3.Verplichte premies en bijdragen

Tot slot dragen werkgevers ook de verplichte loonheffingen af aan de Belastingdienst. Onder loonheffingen vallen onder andere:

 • Loonbelasting
 • Pensioenkosten voor werkgever
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing Zvw en de bijdrage Zvw)
 • Premies volksverzekeringen (AOW en Anw)
 • Premies werknemersverzekeringen (Awf en Aof)

Heeft u werknemers bij PRO HRM op de loonlijst staan? In dit geval biedt PRO HRM u een overzichtelijk all-in tarief per gewerkt uur. Bovenstaande personeelskosten worden door PRO HRM gedragen, en ook zorgen zij voor de juiste afdrachten naar de Belastingdienst.