Terug naar overzicht

De flexibele schil na de coronacrisis

Veel bedrijven moesten tijdens de coronacrisis de productie en daarmee het personeelsbestand afschalen. In de getroffen sectoren is het aandeel medewerkers met een flexibel arbeidscontract hoog, waardoor deze groep hard werd geraakt. De overwegingen voor de inzet van flexibele arbeid blijven echter overeind. Het behoud van continuïteit en strategische inzet van de flexibele schil blijft onverminderd belangrijk, juist na de coronacrisis.

Economie tot stilstand

Het coronavirus bracht, vanwege de opgelegde maatregelen, de economie abrupt tot stilstand. De productie van veel bedrijven viel hierdoor in korte periode gedeeltelijk of geheel weg. Uit onderzoek van Raboresearch blijkt dat in de eerste golf sectoren als de horeca, cultuur en recreatie, bouw, handel, logistiek en industrie de productie snel zagen afnemen. In deze sectoren is het aandeel medewerkers met een flexibel arbeidscontract hoog. In de door de coronacrisis direct geraakte (deel)sectoren werken namelijk méér dan een half miljoen medewerkers met een flexibel arbeidscontract.

Omvang flexibele schil

Door de krapte op de arbeidsmarkt en de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), waren de verwachtingen dat de flexibele schil van bedrijven zou gaan krimpen. Deze voorspellingen waren gebaseerd op hoogconjunctuur en schaarste aan personeel. “De verwachte krimp van de  flexibele schil is achterhaald”, zoals in het webinar van de ABU werd verkondigd. Als na de coronacrisis de economie weer aantrekt, zal er bij bedrijven juist een grote vraag zijn naar medewerkers met een flexibele arbeidscontract om de productie weer op te schalen. Ook tijdens de financiële crisis zagen we dat medewerkers met een flexibel arbeidscontract als eerste ontslagen werden, maar ook als eerste weer werden aangenomen toen de economie aantrok.

Overwegingen voor flexibele arbeid

De overwegingen om flexibele arbeid in te huren blijven overeind. Het gaat bedrijven om het inspelen op conjuncturele schommelingen, opvang bij verzuim en de behoefte aan de inzet van specifieke kennis. Om continuïteit en kwaliteit te waarborgen, is het essentieel om in te kunnen inspelen op de fluctuatie van vraag en aanbod. De bedrijven die in staat zijn om bij de groei hun personeelbestand snel aan te passen aan te huidige economie, plukken hier de vruchten van.

Door een samenwerking met PRO HRM kunnen personeelsbestanden en personeelsactiviteiten flexibel op- en afgeschaald worden. Wilt u sparren over de vormgeving van de flexibele schil in uw organisatie? Neem dan contact met ons.