Terug naar overzicht

Crisistijd vraagt om flexibilisering in het personeelsbestand

Juist in crisistijd is het van belang dat personeelsbestanden gemakkelijk op- en afgeschaald kunnen worden. Organisaties zijn wendbaarder door een juiste balans tussen enerzijds een vaste kernbezetting, die optimaal wordt benut en ontwikkeld, en anderzijds flexibele vormen van arbeid. Wat is het belang van een flexibele schil in crisistijd? En hoe wordt een flexibele schil het beste vormgegeven?

Flexibiliteit en continuïteit

Om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, is het essentieel om in te kunnen inspelen op de fluctuatie van vraag en aanbod. Veel organisaties ondervinden problemen tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld doordat werk geheel of gedeeltelijk wegvalt. Door de inzet van flexibele arbeid kunnen personeelsbestanden en personeelsactiviteiten gemakkelijk op- en afgeschaald worden, wat tegelijkertijd ook de financiële flexibiliteit vergroot.

Vormgeving van de flexibele schil

Bij de structurele inzet van medewerkers met een flexibel arbeidscontract en het groter en complexer worden van de organisatie, is het belangrijk dat er strategisch wordt nagedacht over de flexibele schil. Zo kan er snel worden op- en afgeschaald in crisistijd. Bij de vormgeving van een flexibele schil zijn verschillende stappen van belang:

  1. Maak een analyse van het gewenste personeelsbestand
    Welke functies of kwaliteiten kunnen nu en in de toekomst een bijdrage leveren in de organisatie?
  2. Maak een analyse van het huidige personeelsbestand
    Wat is de huidige bezetting van de organisatie en welke invloed heeft de in-, door- en uitstroom voor de toekomstige beschikbaarheid?
  3. Zoek naar de overbrugging tussen het gewenste en het huidige personeelsbestand
    Welke rol kan flexibele arbeid spelen om het huidige en gewenste personeelsbestand meer op elkaar af te stemmen?

Bij het vormgeven van een flexibele schil zijn meerdere scenario’s mogelijk. Er kan worden gewerkt met verschillende vormen van flexibele arbeid zoals uitzendkrachten, zzp’ers, payrollmedewerkers en gedetacheerden. Zorg er altijd voor dat er genoeg medewerkers zijn voor de pieken en dat de organisatie niet meer medewerkers aan het werk heeft dan nodig. Zo kan een organisatie ervoor kiezen om een flexibele basissituatie te creëren, waardoor veranderingen in de dagelijkse werkzaamheden makkelijker op te vangen zijn. Een meer flexibele uitgangssituatie zorgt ervoor dat het gat tussen het gewenste en huidige personeelsbestand kleiner en makkelijker te overbruggen is.

De optimale flexibele schil

Een optimale flexibele schil geeft organisaties de kans slagvaardig op te treden in onzekere tijden. PRO HRM denkt graag mee welke vorm en graad van flexibele arbeid de meeste voordelen oplevert. Dit gebeurt altijd aan de hand van de organisatiestrategie en de behoeften van jouw en je medewerkers.

Meer weten? Neem contact met ons op.