Terug naar overzicht

Wat zijn de belangrijkste
bevindingen van de Arbobalans 2018?

De tweejaarlijkse Arbobalans licht de kwaliteit van arbeid en de werkgerelateerde gezondheid in Nederland toe. Een belangrijk element in de Arbolans van 2018 is het ziekteverzuim. Anouk Dings, adviseur frontoffice bij PRO, houdt zich dagelijks bezig met de verzuimbegeleiding van onze medewerkers. We spraken haar over de bevindingen van de Arbobalans.

Werkzame beroepsbevolking

“De werkzame beroepsbevolking, die bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaald werk doen, is in vergelijking met twee jaar procentueel veel gestegen”, geeft Anouk aan. In 2015 bestond de werkzame beroepsbevolking in Nederland uit 8,3 miljoen werkenden. In 2017 uit 8,6 miljoen werkenden. Dit is een stijging van 3,6% in twee jaar.

Werkgerelateerd verzuim

Het ziekteverzuimpercentage fluctueerde de afgelopen tien jaren lichtelijk tussen de 3,8% en 4,2%. In 2017 lag het verzuimpercentage op 4,0%. Anouk: “In de sectoren waar medewerkers zwaar fysiek of mentaal werk verrichten, is het verzuimpercentage vaak hoger. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medewerkers in de bouw die fysiek zwaar werk verrichten.” Daarnaast ligt bij grote vestigingen van 500 medewerkers of meer het verzuimpercentage gemiddeld hoger dan bij kleinere vestigingen van vijf medewerkers of minder. In 2017 gaf 27% van de medewerkers aan dat hun laatste verzuim (deels) het gevolg is geweest van het werk. Dit is het hoogste percentage in tien jaar. Werkgerelateerd verzuim komt bovengemiddeld voor in de bouw, de landbouw, de gezondheidszorg, het onderwijs en het vervoer.

Stijging burn-outklachten
“Uit de Arbobalans blijkt dat medewerkers het steeds drukker krijgen, maar minder over hun werkzaamheden hebben te zeggen. Deze verlaging van autonomie vertaalt zich in een toename van burn-outklachten bij medewerkers. Flexibele arbeidskrachten hebben vaker te maken slechtere arbeidsomstandigheden, maar oproep- en invalkrachten en medewerkers met een tijdelijk contract melden beduidend minder burn-outklachten dan medewerkers met een vast contract of uitzendkrachten”, geeft Anouk aan.

Kosten voor de werkgever

Werkgevers zien werkdruk (48%), fysieke belasting (35%) en/of beeldschermwerk (29%) als belangrijkste arbeidsrisico’s. “De kosten voor werkgerelateerd verzuim, zorgkosten en arbeidsongeschiktheid bedragen bijna negen miljard euro per jaar. Deze kosten zijn werkgevers onder andere kwijt aan loondoorbetaling van medewerkers. Hiernaast krijgen werkgevers te maken met kosten als gevolg van het vervangen van personeel en verzuimbegeleiding. Anouk: “Bij PRO bieden we verzuimbegeleiding die is aangepast op zowel het kortdurend als langdurend verzuim. We zorgen er hierbij voor dat de medewerker en onze opdrachtgever in kwestie hier te allen tijde centraal staan. We dragen daarnaast zorg voor de loondoorbetaling volgens de ABU CAO”, vertelt Anouk.

Meer weten over verzuimbegeleiding bij PRO? Neem contact op met Anouk via  of 088-2013880.