Terug naar overzicht

ABU CAO en NBBU CAO geharmoniseerd:
wat betekent dit voor medewerkers?

Per 30 december 2019 worden de ABU CAO en de NBBU CAO vernieuwd, vereenvoudigd en samengevoegd. Op dit moment staan er in de ABU CAO en de NBBU CAO nog verschillende regels. Ongeacht of medewerkers vallen onder de ABU CAO of de NBBU CAO, is er straks dus nog maar één pakket aan arbeidsvoorwaarden van toepassing.

Nieuwe en samengevoegde cao’s

De uitzendbranche kent twee verschillende cao’s: de ABU CAO en de NBBU CAO. Voor onze medewerkers volgen we de ABU CAO. Nu deze twee cao’s worden vernieuwd, worden er voor zo’n 850.000 medewerkers in Nederland een aantal arbeidsvoorwaarden in de cao aangepast. We belichten een aantal aspecten:

Inlenersbeloning

Volgens de ABU CAO hebben medewerkers vanaf de eerste werkdag recht op de inlenersbeloning. Hierbij wordt het loon van de medewerker, op zes punten uit de inlenersbeloning, gespiegeld aan het loon van een medewerker met een gelijkwaardige functie die direct in dienst is bij de werkgever. In de nieuwe cao’s is de inlenersbeloning verbeterd. Medewerkers die vallen onder de ABU CAO of NBBU CAO krijgen, wanneer dit bij de inlener ook het geval is, toeslagen voor fysiek en zwaar werk en reisuren vergoedt.

Rechtspositie

Zowel in de ABU CAO als de NBBU CAO wordt er een fasensysteem gehanteerd. Door vernieuwing van de cao’s zullen medewerkers sneller rechten opbouwen in de verschillende fases. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de medewerker via een andere opdrachtgever bij dezelfde inlener aan de slag gaat. Daarnaast zijn opvolgende dag- en weekcontracten zijn straks niet meer mogelijk.

Duurzame inzetbaarheid

De nieuwe cao’s voorzien in meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Hieronder vallen thema’s zoals het bevorderen van gezond en veilig werken, maar ook het stimuleren van goed werkgeverschap.

Looptijd

Per 30 december 2019 worden de vernieuwde cao’s van de ABU en NBBU ingevoerd. Deze lopen tot en met 31 mei 2021