Flexscan

Meer inzicht in uw
flexibele schil?

Neem contact met ons op

De flexscan is een onderzoek dat middelgrote tot grote organisaties inzicht geeft in de vorm en inhoud van een  optimale vormgeving van de flexibele schil van medewerkers. Tevens wordt de flexscan naar wens ingezet als nulmeting/startpunt voor een intensieve samenwerking waarbij wij direct de mogelijkheden en quick wins voor u in kaart brengen.

Werkwijze

PRO HRM hanteert bij de flexscan een projectmatige werkwijze. Hierbij kunt u denken aan de volgende globale stappen:

  1. Vorming projectgroep tussen uw organisatie en PRO HRM.
  2. Uitvraag en verzamelen van relevante data. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een overzicht van het aantal (flexibele) werknemers, de geldende arbeidsvoorwaarden, verschillende contractvormen, kosten inhuur per leverancier, processen, het aantal fte’s en formulering van bestaande doelstellingen en HR-uitdagingen voor uw organisatie.
  3. Kick-off sessie met de projectgroep voor de formulering van doelstellingen en het vaststellen van de tijdslijn.
  4. Onderzoek en analyse op basis van data en interviews.
  5. Aanlevering rapportage vanuit PRO HRM met belangrijke aanbevelingen, aandachtspunten en vervolgacties voor uw organisatie.
  6. Presentatie vanuit PRO HRM op locatie met bevindingen en advies met betrekking tot de planning.
  7. Inrichting processen rondom dienstverlening vanuit PRO HRM.